Bestuur

Bestuur

Gerald Holtvl├╝wer maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de stichting.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.