Wat doen wij

Wat doet Wereldfoundation

Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waarmee mensen een duurzaam, stevig huis, geheel naar eigen wensen, kunnen realiseren. Het geld dat mensen ontvangen noemen we een microhypotheek. De mensen die in aanmerking komen voor een microhypotheek zijn mensen die al een keer een kleine lening hebben gehad en hebben geleerd om met geld om te gaan. Zij hebben bijvoorbeeld een microkrediet ontvangen om een koe te kopen zodat zij door verkoop van melk over een inkomen kunnen beschikken. Via een lokale hulporganisatie wordt de microhypotheek verstrekt waarmee een huis wordt gebouwd. De eigenaren verplichten zich tot terugbetaling van deze lening aan de lokale hulporganisatie.De afbetaling van de microhypotheek komt in een zogenaamd “revolving fund”, wat eigendom is van de lokale hulporganisatie. Vanuit dit fonds kunnen nieuwe leningen worden verstrekt en kunnen weer meer mensen aan een huis geholpen worden. Door deze werkwijze wordt aan vele mensen de kans gegeven hun bestaan te verbeteren waarbij een appèl wordt gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Doorbreek de spiraal van armoede

Goede huisvesting doorbreekt de spiraal van armoede. Het draagt bij aan het verbeteren van leefomstandigheden, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Bovendien geeft het bezit van een huis de mensen weer een gevoel van eigenwaarde en wordt men onafhankelijk van hulp. Onderdak is dan ook een essentiële schakel bij de bestrijding van armoede.

Waarom Bangladesh?

Bangladesh behoort bij de armste landen van de wereld, ongeveer 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het land is 5x zo groot als Nederland en er leven ongeveer 150 miljoen mensen. Daarmee is het ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Bangladesh wordt regelmatig geteisterd door natuurrampen als overstromingen en cyclonen. Toch laten de mensen zich niet uit het veld slaan. Wereldfoundation is onder de indruk van de veerkracht en de werklust van de Bengalen. Ze zijn toekomstgericht en de bevolking blijkt betrouwbaar te zijn in het nakomen van gemaakte afspraken.